Autor: Martin Bradáč

Power Apps nedisponují komponentou „Pop-Up“ okna, kterou můžete znát z jiných vývojových prostředí.

Pokud ale potřebujete jen uživatele upozornit / informovat, může se výborně hodit jednoduchý způsob - funkce Notify. Vyžaduje dva parametry – Text sdělení a typ notifikace. Na výběr je ze 4 typů:

  • Error,
  • Information,
  • Success a
  • Warning.

Typ notifikace má vliv pouze vizuální. Mění se barva a ikona. Funkčně jsou všechny shodné. Na následujících příkladech vidíte výslednou podobu notifikace.

Notify("Ukázka - Error";NotificationType.Error)

Notify("Ukázka - Information";NotificationType.Information)

Notify("Ukázka - Success";NotificationType.Success)

Notify("Ukázka - Warning";NotificationType.Warning)

Jako nepovinný, třetí parametr můžete přidat hodnotu Timeout. Určuje, jak dlouho bude notifikace zobrazena, než se sama zavře. Hodnota je v milisekundách. Pokud jí nezadáte, nebo zadáte 0, notifikace bude zobrazena do doby, než jí uživatel uzavře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář