Tento článek popisuje, jak na kontakty v tabulce zasílat maily. V některých případech je výsledek tohoto procesu podobný výsledku hromadné korespondence.

Na kontakty uvedené v této tabulce potřebujeme poslat emailovou notifikaci - přičemž mailové adresy i obsahy emailů jsou také v tabulce. Poslední sloupec se přidá automaticky při propojení do Flow.

Co musíme udělat?

Excel s tabulkou umístíme do cloudu

Prostě nahrajeme na DropBox (Onedrive, SharePoint atd...)

Vytvoříme aplikaci v PowerApps.

Ta může mít jen jedno tlačítko. K tomuto tlačítku přiřadíme Flow.

Vytvoříme Microsoft Flow. 

V něm nadefinujeme, že úvodním krokem bude impuls z PowerApps. 

Dalším krokem pak bude "sesbírání" řádků z Excelu, který jsme vytvořili v prvním kroku.

Třetím krokem pak bude odeslání mailu. Flow tady vytvoří (velmi logicky) For Each cyklus - protože lze čekat, že akce zařazená za sesbírání řádků z Excelu se bude provádět pro všechny z nich.

Pak už stačí jen zmáčknout tlačítko, a maily se odešlou.