Tento článek je o funkci SAMEPERIODLASTYEAR. Ta slouží, věrna svému dlouhému názvu, k tomu, abychom mohli porovnávat meziroční změny ukazatelů - např. o kolik se změnil rok 2018 oproti 2019. Výsledek funkce víceméně nedává smysl sám o sobě - používá se spíše jako jeden argument funkce CALCULATE a v kontingenční tabulce nebo obdobném vizuálu Power BI (či v kontingeční tabulce Excelu, která je založená na datovém modelu).

Vyjdeme z této tabulky:

Naším úkolem bude získat tuto tabulku, kde lze snadno porovnat, jak jsme se meziročně zlepšili:

Jak na to? Nejprve vytvoříme novou míru. Ta bude zapsaná takto:

  • Previous period = CALCULATE(SUM('MyTable'[Revenue]);SAMEPERIODLASTYEAR('MyTable'[Date]);ALL('MyTable'))

Protože:

  • Previous period - takto se bude jmenovat míra
  • CALCULATE - funkce calculate spojuje dohromady výsledky tří funkcí, které jsou v ní zanořené
  • SUM('MyTable'[Revenue]) - tržby chceme sčítat (ne průměrovat, počítat... i když to by samozřejmě šlo přes jiné funkce obdobně)
  • SAMEPERIODLASTYEAR('MyTable'[Date]) - říkáme, že nás zajímají hodnoty o rok posunuté zpět, a ten rok se určuje ze sloupce "Date".
  • ALL('MyTable') - z tabulky MyTable se mají použít všechny řádky

V návaznosti na tuto míru můžeme prostým odečtením určit i rozdílový ukazatel sledující meziroční změny. Ve finále každopádně vytvoříme nějaký vizuál, který míru zobrazí (v tabulce jako takové ji zobrazit nelze) - viz druhý obrázek.

Funkce SAMEPERIODLASTYEAR nemusí fungovat správně při filtrování nebo použití průřezu. Více o tomto problému a jeho řešení tady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář