Tento článek je o tom, jak ve vizuálu (typicky v kontingenční tabulce / matici / matrixu) nezobrazovat souhrny.

Např. v této tabulce nechceme zobrazit souhrn pro průměrnou cenu značky - chceme ale zobrazit celkovou cenu.

(Pokud bychom nechtěli ani celkovou, stačilo by vypnout všechny souhrny v nastavení. My ale řešíme situaci, kdy se některé souhrny dělat mají, a jiné ne.)

Průměr tedy spočteme touto mírou:

  • Average price without subtotals by Brand = IF(
       ISFILTERED(cars[Model]),
       AVERAGE(cars[Price]),
       BLANK())

Protože:

  • ISFILTERED - určí, jestli se tento řádek filtruje podle něčeho (v tomto případě modelu). Souhrny se nefiltrují, proto v nich ISFILTERED vyjde jako FALSE, u konkrétních modelů pak vyjde jako TRUE.
  • AVERAGE - spočte průměr ve chvíli, kdy se podle modelu filtruje
  • BLANK - nechá prázdnou buňku když se nefiltruje (tedy se jedná o souhrn)

Pro ilustraci - pokud bychom použili samotnou funkci ISFILTERED, vyšla by tabulka takto:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář