S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Autor: Miroslav Lorenc

Na Excelu je fajn, že jsou data ve strukturované podobě tabulek. Někdy ale potřebujeme pospojovat texty nebo hodnoty z více buněk do jedné. To můžeme udělat několika způsoby.

Funkce CONCATENATE

Funkci CONCATENATE mají k dispozici uživatelé s licencí Excelu 2007 a novější. Funkci CONCATENATE je vhodné použít v případech, kde chceme spojit několik málo buněk do jedné - každou buňku musíme adresovat zvlášť, mezery nebo jiné oddělovače vkládáme ručně jako argumenty funkce. Tuto funkci také využijeme tam, kde kombinujeme buňky s konstantami, zadávanými přímo ve funkci.

Výhody:

  +   Funguje v Excelu od verze 2007

Nevýhody:

 -   Spojované buňky je potřeba zadávat po jedné

Příklad:

V tabulce máme ve sloupcích A:C údaje o kurzech ExcelTownu na květen 2020. Texty chceme upravit a spojit do jedné buňky.

Potřebujeme tedy spojit tři buňky, datum naformátovat a přidat zalomení řádků. Do sloupce D použijeme funkci:

  • =CONCATENATE(HODNOTA.NA.TEXT(A2;"dddd, d. m. rrrr");ZNAK(10);B2;ZNAK(10);"Lektor: ";C2)

1. argument - HODNOTA.NA.TEXT(A2;"dddd, d. m. rrrr") vezme datum z buňky A2 a naformátuje ho.
2. argument - zalomení řádku docílíme vložením ZNAK(10).
3. argument - text ze sloupce B
4. argument - zalomení řádku.
5. argument - text “Lektor”
6. argument - text ze sloupce C

Funkce CONCAT

Funkci CONCAT mají k dispozici uživatelé s licencí Excelu od 2019 a O365. Funkci CONCAT je vhodné použít v případech, kde chceme spojit více buněk do jedné, přičemž není třeba mezi spojované buňky dávat oddělovač (např. mezeru). Výhodou je, že můžeme adresovat celou oblast najednou a nemusíme (na rozdíl od funkce CONCATENATE) zadávat adresu každé spojované buňky zvlášť.

Výhody:

  +  Můžeme spojit celou oblast najednou

Nevýhody:

  -  Funguje jen v Excelu 2019 a O365

  -  Nemůžeme jednoduše použít oddělovač spojovaných buněk

Příklad:

Máme tabulku, ve které jsou ve sloupcích A:F informace o jízdních kolech, které máme skladem. Chceme do sloupce G vytvořit kód SKU (označení zboží ve skladě).

Jelikož se jedná o spojení obsahu šesti buněk, nepotřebujeme je prokládat oddělovači a buněk je vždy stejný počet, hodí se použít funkci CONCAT. Zápis funkce do sloupce G bude v tomto případě triviální:

  • =CONCAT(A2:F2)

Funkce TEXTJOIN

Funkci TEXTJOIN mají k dispozici uživatelé s licencí Excelu 2019 a O365. Funkci TEXTJOIN je vhodné použít v případech, kde chceme spojit více buněk do jedné a mezi jednotlivé spojované buňky přidat nějaký oddělovač - např. mezeru.

Výhody:

  +  Můžeme spojit celou oblast najednou

  +  Můžeme jednoduše použít oddělovač spojovaných buněk

  +  Přepínač pro ignorování prázdných buněk

Nevýhody:

  -  Funguje jen v Excelu 2019 a O365

Příklad:

Máme tabulku s vybranými klávesovými zkratkami Excelu.

Chceme do sloupce D spojit jednotlivé části a přidat mezi ně “+”. Navíc se klávesová zkratka může skládat z jedné až tří částí - na toto je ideální použít funkci TEXTJOIN. Ve sloupci D použijeme funkci:

  • =TEXTJOIN("+";1;A2:C2)

První argument znamená, že mezi každou spojovanou buňku se přidá “+”.

Druhý argument je PRAVDA nebo TRUE nebo univerzálně 1 - chceme ignorovat prázdné buňky.

Třetí argument - spojovaná oblast.

Operátor ampersand

Ampersand je název symbolu &. V Excelu jde o textový operátor. A stejně jako u ostatních operátorů jej používáme mezi operandy (čísla, texty, adresy buněk,...). Nespornou výhodou spojování buněk pomocí operátoru & je nezávislost na verzi Excelu a řešení kompatibility. Zkrátka funguje všude a spolehlivě. Zadávat jej musíme ručně, výsledný vzorec je krátký a přehledný, nelze však spojovat oblasti - pouze jednotlivé buňky. Znak & můžeme na libovolné klávesnici zapsat pomocí ALT+38.

Výhody:

  +  Funguje ve všech verzích Excelu stejně

  +  Jednoduché a přehledné

Nevýhody:

  -  Buňky je potřeba zadávat po jedné

  -  Musíme umět napsat &

Příklad:

Máme seznam lektorů ExcelTownu a chceme spojit jména a příjmení do jednoho sloupce.

Vzorec v buňce C2 by vypadal:

  • =A2&" "&B2

Adresy buněk spojujeme spolu s textem v uvozovkách pomocí ampersandu.

Zdrojový soubor vč. řešení příkladů

 

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář