S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Řada příspěvků v diskusích na tomto webu se týká podobného tématu - jak měnit obsah nějaké buňky podle obsahu jiných buněk. V tomto článku se pokusím vysvětlit, kdy použít který způsob. V textu jsou použity funkce IF/KDYŽ, VLOOKUP/SVYHLEDAT, AND/A a OR/NEBO, které jsou podrobně vysvětlené jinde.

1. Jednoduchá podmínka - když něco tak něco

Případy, kdy chci na základě hodnoty v jedné buňce zobrazit hodnotu jiné buňky.
 • Je-li v buňce text "Vanilková", chci mít v buňce B1 text "Je to moje oblíbená zmrzka", jinak ať tam je "Není to moje oblíbená zmrzka zmrzka".
  • Řešení: =IF(A1="Vanilková";"Je to moje oblíbená zmrzka";"Není to moje oblíbená zmrzka")

2. Více podmínek, které musí být splněny všechny najednou

Případy, kdy chci na základě splnění několika podmínek zobrazit hodnotu některé buňky. Příklad:
 • Je-li v buňce A1 číslo 1 a současně je-li v buňce B1 číslo 1, chci mít v buňce B1 text "v obou buňkách jsou jedničky", jinak ať tam je "alespoň v jedné z buněk není jednička".
  • Řešení: =IF(AND(A1=1;B1=1);"v obou buňkách jsou jedničky";"alespoň v jedné z buněk není jednička").
  • Špatné použití: =IF(A1=1;IF(B1=1;"v obou buňkách jsou jedničky";"alespoň v jedné z buněk není jednička");"alespoň v jedné z buněk není jednička")

3. Více podmínek, kdy musí být splněna alespoň jedna

Případy, kdy musí být splněna alespoň jedna podmínka, aby se zobrazila hodnota některé buňky. Příklad:
 • Je-li v buňce A1 nebo v buňce A2 číslo jedna, chci mít v buňce B1 text "v obou buňkách nebo alespoń v jedné z buněk je jednička", jinak ať tam je "v žádné z buněk není jednička".
  • Řešení=IF(OR(A1=1;B1=1);"v obou buňkách nebo alespoń v jedné z buněk je jednička";"v žádné buňce není jednička")
  • Špatné použití =IF(A1<>1;IF(B1<>1;"v žádné buňce není jednička";"v obou buňkách nebo alespoń v jedné z buněk je jednička");"v obou buňkách nebo alespoń v jedné z buněk je jednička")

4. Výběr z mnoha variant

Případy, kdy v jedné buňce může být mnoho různých hodnot, a já chci do jiné buňky zobrazit hodnoty adekvátní těmto hodnotám. Příklad:
 • V jednom sloupečku mám PSČ, ve druhém názvy měst. Na základě PSČ chci tato města přiřadit.
  • Popis
  • Špatné použití =IF(A1=12345;"Město 1";IF(A1=12346;"Město 2";IF(A1=12347;"Město 3"...

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář