S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek popisuje, jak v kontingenční tabulce řadit. O řazení mimo kontingenční tabulce je tento článek.

Jako příklad použijeme tuto kontingenční tabulku, která popisuje celkové tržby firmy rozdělené dle prodavačů.

původní kt pro řazení

V kontingenční tabulce je možné řadit buď podle hodnot v tabulce (podle toho, co je v poli hodnot), nebo můžeme řadit podle toho, co je v řádkových polích (resp. obdobně ve sloupcových polích), nebo můžeme hodnoty ručně přetahovat.

Je možné použít běžné řazení přes kartu Data a tam vybrat, podle čeho řadíte. nejjednodušší je ale asi kliknout pravým tlačítkem do toho, podle čeho chcete řadit, a vybrat, jestli vzestupně nebo sestupně.

řazení pravým tlačítkem

V kontingenční tabulce ale často potřebujeme seřadit položky podle nějaké svojí logiky, např. podle účetních kategorií, projektů atd. Pak přichází na řadu ruční řazení. Označíme nějakou buňku (v našem případě např. jméno člověka), pak si najedeme myší na hranu této buňky, myš se změní na černý šipkový křížek, a s buňkou hýbeme nahoru nebo dolů.

řazení ručně

Místo, kam se přenášená hodnota umístí, je označené zelenou čárkou. Tím se Excel snaží říct, že se přesouvá celý řádek - a ne pouze záhlaví.

 

 

 

 

 

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.