S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek se věnuje tvorbě Paretova diagramu ve verzi Excelu 2013 (a starší). Zhruba v době psaní tohoto článku přicházejí na trh Office 2016, kde se Paretův diagram dělá jinak, o něco jednodušeji. Pokud tedy máte Office 2016, není tento postup nejjednodušší.

Vytvoření základního grafu

V prvním kroku vytvoříme základní graf, v dalším kroku ho doladíme. Výsledkem prvního kroku bude toto:

hotovy prvni krok

Ve sloupcích jsou hodnoty, spojnice pak označuje kumulovaná, postupně načítaná procenta. Na začátku máme jen tabulku s hodnotami.  

zakladni tabulka

Potřebujeme si dopočítat procentní hodnoty. To je možné udělat přes mezisloupec, kde si spočteme procenta, která pak do nového sloupce „zkumulujeme“. Bez mezisloupce to jde např. tímto vzorcem:

=KDYŽ(JE.TEXT(C1);0;C1)+B2/SUMA(B:B)  

zapis vzorecku

Teď vložíme složený graf, který má na jedné ose sloupce, a na druhé procenta. (Ve verzi 2010 nejprve sloupcový, a pak jednu datovou řadu převedeme ze sloupce na čáru. Pak čáru převedeme na vedlejší osu.)

po prvnim kroku

Tím je první verze hotová, pokud chceme, můžeme skončit.

Vyladění

Ideální graf Paretova rozložení by mohl mít ještě následující charakteristiky:

  • Sloupce by měly být bez mezer
  • Čára by měla začínat v levém spodním rohu a končit v pravém horním rohu
  • Čára má protínat první sloupec v jeho pravém horním rohu

  hotovy druhy krok

Abychom rozšířili sloupce na jejich maximální šířku, klikneme do sloupce pravým tlačítkem, vybereme Formát datové řady a nastavíme šířku mezery na nulu.

oprava

 Náročnější bude zajistit, aby čára začínala úplně vlevo, a končila úplně vpravo.

To musíme obejít – nejprve čáru prodloužíme tak, aby měla o jeden datový bod větší délku než sloupce. Klikneme na čáru, a v původní tabulce roztáhneme modrou oblast, která vyznačuje data pro čáru, o jeden bod nahoru. Tím vytvoříme jeden nový datový bod, jehož hodnota je nulová (text se v grafech vyhodnocuje jako nula). Tím zajistíme, aby čára začínala v nule, a měla o jednu větší délku než počet sloupců.

To, že buňka, o kterou rozsah zvětšíme, obsahuje současně i popisek, nevadí. pretazeni na titulek

Teď už má čára správný počet datových bodů, je ale nutné posunout ji ještě o půl sloupce doleva. Klikneme do grafu, a pak v kartě Návrh vybereme Přidat prvek grafu / Osy a zaškrtneme Vedlejší vodorovná.

oprava2

 Nahoře se objevily nežádoucí popisky, ale to nevadí. Klikneme na nové popisky nahoře, jdeme na Přidat prvek grafu / Osy a vybereme další možnosti osy. V pravém panelu v Pozici osy vybereme Na značkách. Tím jsme osu posunuli o půl sloupce doprava, teď pokrývá vše od začátku prvního sloupce do konce posledního.

dalsi moznosti

V tomto panelu se rovnou ještě zbavíme horních popisků. V Popiscích / Umístění popisků vybereme Žádné.

znacky a popisky

Teď ještě nastavíme měřítko obou os. Levé ose nastavíme měřítko od 0 do čísla, které se rovná součtu hodnot všech položek. Pravé ose nastavíme 0-1 (0-100%).

meritko

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář