S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

V tomto článku jsou popsané logické rozdíly mezi základními typy grafů v Excelu. Ukážeme si je na sloupcovém grafu - obdobně to ale platí i u dalších typů grafů.

Vyjdeme z této tabulky, kde sledujeme prodeje různého zboží různým odběratelům.

Tabulku označíme a jdeme na vložení grafu. U sloupcového grafu si můžeme vybrat ze sedmi typů grafů - ovšem poslední čtyři jsou jen prostorovou obdobou prvních tří. Proto nás budou zajímat pouze první tři.

Skupinový sloupcový graf

Tento typ grafu vykreslí pro každé číslo jeden sloupec. Sloupce jsou barevné podle odběratelů a seskupené podle zboží. 

Kdy použít

Když potřebujeme vidět porovnání kterékoliv hodnoty s kteroukoliv jinou.

Kdy nepoužít

V tomto grafu například nemůžeme snadno porovnat celkové tržby za jednotlivá zboží - tedy např. nevidíme, jestli byly větší prodeje kávy nebo dortíků.

Skládaný sloupcový graf

Tento typ grafu prezentuje hodnoty jako "proužky" ve sloupci. Tedy v našem případě je sloupec za každé zboží, a ten sloupec je rozdělený do pruhů podle odběratelů.

Kdy použít

Když nás zajímá kromě jednotlivých čísel také celková velikost sloupce - v našem případě celkové prodeje jenotlivých druhů zboží.

Kdy nepoužít

V tomto grafu jsou špatně porovnatelné velikosti jednotlivých proužků - tedy s výjimkou toho nejspodnějšího. 

100% skládaný sloupcový graf

Tento typ grafu vytvoří všechny sloupce stejně vysoké, a klade důraz na vzájemné poměry jednotlivých částí sloupců.

Kdy použít

Když nás zajímá pouze a výhradně vzájemná relativní skladba jednotlivých částí, a vůbec nás nezajímají absolutní hodnoty. 

Kdy nepoužít

Logicky - když nás absolutní hodnoty zajímají...

Zaměnit řádek za sloupec

Excel obsahuje jedno kouzelné tlačítko, které umožňuje "prohodit" logiku každého z uvedených grafů. Tedy např. místo sloupců barevných dle odběratelů a seskupených podle zboží můžeme vytvořit graf naopak seskupený dle odběratelů a barevný dle zboží. 

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář