S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek se týká funkce XLOOKUP - konkrétně jejího pátého, volitelného, argumentu. Ten řeší tzv. režim shody.

Režim shody může nabývat hodnot -1,0,1. Co která hodnota znamená?

Vyjdeme z této tabulky.

Do buňky A2 zadá uživatel cenu objednávky, a vedle v modré buňce se má díky XLOOKUP objevit sleva, která je tím vyšší čím je cena.

Tabulka s celkovými cenami a slevami je vpravo.

Pokud uživatel zadá do buńky A2 cenu, která se přesně nachází ve sloupci D, pak je jedno jakou hodnotu do režimu shody vyplní (nemusí zadávat nic). Prostě se přiřadí odpovídající hodnota ze sloupce E.

Co když ale hledáme hodnotu, která ve sloupci D přesně není, např. 2500?

Pak režim shody s hodnotou -1 zajistí přiřazení nejbližší NIŽŠÍ hodnoty:

Hodnota 1 zajistí přiřazení nejbližší VYŠŠÍ hodnoty:

Hodnota 0 (nebo nevyplněný argument) vyžaduje přesnou shodu. Když jí nenajde, vrátí chybu (pokud tedy nevyplníme čtvrtý argument...)

Tento pátý argument funkce XLOOKUP přibližně odpovídá čtvrtému argumentu funkce SVYHLEDAT. Je to takto:

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář