S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Anglicky Česky
ABS ABS
ABSREF ABSODK
ACCRINT ACCRINT
ACCRINTM ACCRINTM
ACOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSH
ACTIVATE AKTIVOVAT
ACTIVATE.NEXT AKTIVOVAT.DALŠÍ
ACTIVATE.PREV AKTIVOVAT.PŘEDCHOZÍ
ACTIVE.CELL AKTIVNÍ.POLÍČKO
ACTIVE.CELL.FONT ACTIVE.CELL.FONT
ADD.ARROW PŘIDAT.ŠIPKU
ADD.BAR PŘIDAT.PRUH.NABÍDKY
ADD.CHART.AUTOFORMAT ADD.CHART.AUTOFORMAT
ADD.COMMAND PŘIDAT.PŘÍKAZ
ADD.LIST.ITEM ADD.LIST.ITEM
ADD.MENU PŘIDAT.NABÍDKU
ADD.OVERLAY PŘIDAT.PŘEKRYV
ADD.TOOL PŘIDAT.NÁSTROJ
ADD.TOOLBAR PŘIDAT.PRUH.NÁSTROJŮ
ADDIN.MANAGER ADDIN.MANAGER
ADDRESS ODKAZ
ALERT VÝSTRAHA
ALIGNMENT ZAROVNÁNÍ
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND A
APP.ACTIVATE APL.AKTIVOVAT
APP.ACTIVATE.MICROSOFT APP.ACTIVATE.MICROSOFT
APP.MAXIMIZE APL.MAXIMALIZOVAT
APP.MINIMIZE APL.MINIMALIZOVAT
APP.MOVE APL.PŘESUNOUT
APP.RESTORE APL.OBNOVIT
APP.SIZE APL.VELIKOST
APP.TITLE APL.TITULEK
APPLY.NAMES POUŽÍT.JMÉNA
APPLY.STYLE POUŽÍT.STYL
AREAS POČET.BLOKŮ
ARGUMENT ARGUMENT
ARRANGE.ALL USPOŘÁDAT.VŠE
ASC ASC
ASIN ARCSIN
ASINH ARCSINH
ASSIGN.TO.OBJECT PŘIŘADIT.OBJEKTU
ASSIGN.TO.TOOL PŘIŘADIT.NÁSTROJI
ATAN ARCTG
ATAN2 ARCTG2
ATANH ARCTGH
ATTACH.TEXT PŘIPOJIT.TEXT
ATTACH.TOOLBARS ATTACH.TOOLBARS
ATTRIBUTES NEWWAVE.ATTRIBUTES
AUTO.OUTLINE CREATE.OUTLINE
AVEDEV PRŮMODCHYLKA
AVERAGE PRŮMĚR
AVERAGEA AVERAGEA
AXES OSY
BEEP PÍP
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETADIST BETADIST
BETAINV BETAINV
BIN2DEC BIN2DEC
BIN2HEX BIN2HEX
BIN2OCT BIN2OCT
BINOMDIST BINOMDIST
BORDER RÁMEČEK
BREAK PŘERUŠIT
BRING.TO.FRONT PŘENÉST.DO.POPŘEDÍ
CALCULATE.DOCUMENT PŘEPOČÍTAT.DOKUMENT
CALCULATE.NOW PŘEPOČÍTAT.VŠE
CALCULATION VÝPOČTY
CALL VOLAT
CALLER O.VOLAT
CANCEL.COPY ZRUŠIT.KOPÍROVAT
CANCEL.KEY PŘI.PŘERUŠENÍ
CEILING ZAOKR.NAHORU
CELL POLÍČKO
CELL.PROTECTION OCHRANA.POLÍČEK
CHANGE.LINK ZMĚNIT.PROPOJENÍ
CHAR ZNAK
CHART.ADD.DATA CHART.ADD.DATA
CHART.TREND CHART.TREND
CHART.WIZARD GRAF.PRŮVODCE
CHECK.COMMAND ODŠKRTNOUT.PŘÍKAZ
CHECKBOX.PROPERTIES CHECKBOX.PROPERTIES
CHIDIST CHIDIST
CHIINV CHIINV
CHITEST CHITEST
CHOOSE ZVOLIT
CLEAN VYČISTIT
CLEAR SMAZAT
CLEAR.OUTLINE CLEAR.OUTLINE
CLEAR.PRINT.AREA VYMAZAT.OBLAST.TISKU
CLEAR.ROUTING.SLIP CLEAR.ROUTING.SLIP
CLOSE OKNO.ZAVŘÍT
CLOSE.ALL ZAVŘÍT.VŠE
CODE KÓD
COLOR.PALETTE BAREVNÁ.PALETA
COLUMN SLOUPEC
COLUMN.WIDTH ŠÍŘKA.SLOUPCE
COLUMNS SLOUPCE
COMBIN KOMBINACE
COMBINATION KOMBINOVANÝ
COMPLEX COMPLEX
CONCATENATE CONCATENATE
CONFIDENCE CONFIDENCE
CONSOLIDATE AGREGOVAT
CONSTRAIN.NUMERIC OMEZENÍ.ČÍSELNÉ
CONVERT CONVERT
COPY KOPÍROVAT
COPY.CHART KOPÍROVAT.GRAF
COPY.PICTURE KOPÍROVAT.OBRÁZEK
COPY.TOOL KOPÍROVAT.NÁSTROJ
CORREL CORREL
COS COS
COSH COSH
COUNT POČET
COUNTA POČET2
COUNTBLANK COUNTBLANK
COUNTIF COUNTIF
COUPDAYBS COUPDAYBS
COUPDAYS COUPDAYS
COUPDAYSNC COUPDAYSNC
COUPNCD COUPNCD
COUPNUM COUPNUM
COUPPCD COUPPCD
COVAR COVAR
CREATE.NAMES VYTVOŘIT.JMÉNA
CREATE.OBJECT VYTVOŘIT.OBJEKT
CRITBINOM CRITBINOM
CUMIPMT CUMIPMT
CUMPRINC CUMPRINC
CUSTOM.REPEAT UŽIVATELSKÉ.OPAKOVAT
CUSTOM.UNDO UŽIVATELSKÉ.ZPĚT
CUSTOMIZE.TOOLBAR PŘIZPŮSOBIT.PRUH.NÁSTROJŮ
CUT VYŘÍZNOUT
DATA.DELETE ODSTRANIT.ZÁZNAMY
DATA.FIND VYHLEDAT.ZÁZNAM
DATA.FIND.NEXT VYHLEDAT.DALŠÍ.ZÁZNAM
DATA.FIND.PREV VYHLEDAT.PŘEDCHOZÍ.ZÁZNAM
DATA.FORM FORMULÁŘ
DATA.LABEL DATA.LABEL
DATA.SERIES POSLOUPNOSTI
DATE DATUM
DATEDIF DATEDIF
DATESTRING DATESTRING
DATEVALUE DATUMHODN
DAVERAGE DPRŮMĚR
DAY DEN
DAYS360 ROK360
DB ODPIS.ZRYCH
DBCS DBCS
DCOUNT DPOČET
DCOUNTA DPOČET2
DDB ODPIS.ZRYCH2
DEC2BIN DEC2BIN
DEC2HEX DEC2HEX
DEC2OCT DEC2OCT
DEFINE.NAME DEFINOVAT.JMÉNO
DEFINE.STYLE DEFINE.STYLE
DEGREES DEGREES
DELETE.ARROW ODSTRANIT.ŠIPKU
DELETE.BAR ODSTRANIT.PRUH.NABÍDKY
DELETE.CHART.AUTOFORMAT DELETE.CHART.AUTOFORMAT
DELETE.COMMAND ODSTRANIT.PŘÍKAZ
DELETE.FORMAT ODSTRANIT.FORMÁT
DELETE.MENU ODSTRANIT.NABÍDKU
DELETE.NAME ODSTRANIT.JMÉNO
DELETE.NOTE ODSTRANIT.POZNÁMKU
DELETE.OVERLAY ODSTRANIT.PŘEKRYV
DELETE.STYLE ODSTRANIT.STYL
DELETE.TOOL ODSTRANIT.NÁSTROJ
DELETE.TOOLBAR ODSTRANIT.PRUH.NÁSTROJŮ
DELTA DELTA
DEMOTE ODSADIT
DEREF OBSAH
DEVSQ DEVSQ
DGET DZÍSKAT
DIALOG.BOX DIALOGOVÉ.OKNO
DIRECT DIRECT
DIRECTORY ADRESÁŘ
DISABLE.INPUT ZAKÁZAT.VSTUP
DISC DISC
DISPLAY ZOBRAZENÍ
DMAX DMAX
DMIN DMIN
DOCUMENTS DOKUMENTY
DOLLAR
DOLLARDE DOLLARDE
DOLLARFR DOLLARFR
DPRODUCT DSOUČIN
DSTDEV DSMODCH.VÝBĚR
DSTDEVP DSMODCH
DSUM DSUMA
DUPLICATE DUPLIKOVAT
DURATION DURATION
DVAR DVAR.VÝBĚR
DVARP DVAR
ECHO ECHO
EDATE EDATE
EDIT.COLOR EDITACE.BARVY
EDIT.DELETE EDITACE.ODSTRANIT
EDIT.OBJECT EDITACE.OBJEKT
EDIT.REPEAT EDITACE.OPAKOVAT
EDIT.SERIES EDITACE.SADY
EDIT.TOOL EDIT.TOOL
EDITBOX.PROPERTIES EDITBOX.PROPERTIES
EDITION.OPTIONS EDITION.OPTIONS
EFFECT EFFECT
ELSE JINAK
ELSE.IF JINAK.KDYŽ
ENABLE.COMMAND POVOLIT.PŘÍKAZ
ENABLE.OBJECT ENABLE.OBJECT
ENABLE.TIPWIZARD ENABLE.TIPWIZARD
ENABLE.TOOL POVOLIT.NÁSTROJ
END.IF KONEC.KDYŽ
ENTER.DATA VLOŽIT.DATA
EOMONTH EOMONTH
ERF ERF
ERFC ERFC
ERROR CHYBA
ERROR.TYPE CHYBA.TYP
ERRORBAR ERRORBAR
ERRORBAR.X ERRORBAR.X
ERRORBAR.Y ERRORBAR.Y
EVALUATE VYHODNOTIT
EVEN ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ
EXACT STEJNÉ
EXEC SPUSTIT.PROGRAM
EXECUTE VYKONAT
EXP EXP
EXPONDIST EXPONDIST
EXTEND.POLYGON ROZŠÍŘIT.MNOHOÚHELNÍK
EXTRACT EXTRAHOVAT
FACT FAKTORIÁL
FACTDOUBLE FACTDOUBLE
FALSE NEPRAVDA
FCLOSE SOUBOR.ZAVŘÍT
FDIST FDIST
FILE.CLOSE ZAVŘÍT
FILE.DELETE SOUBOR.ODSTRANIT
FILES SOUBORY
FILL.AUTO VYPLNIT.AUTOMATICKY
FILL.DOWN VYPLNIT.DOLŮ
FILL.GROUP VYPLNIT.SKUPINU
FILL.LEFT VYPLNIT.VLEVO
FILL.RIGHT VYPLNIT.VPRAVO
FILL.UP VYPLNIT.NAHORU
FILL.WORKGROUP FILL.WORKGROUP
FILTER FILTER
FILTER.ADVANCED FILTER.ADVANCED
FILTER.SHOW.ALL FILTER.SHOW.ALL
FIND NAJÍT
FIND.FILE FIND.FILE
FINDB FINDB
FINV FINV
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FIXED ZAOKROUHLIT.NA.TEXT
FLOOR ZAOKR.DOLŮ
FONT FONT
FONT.PROPERTIES FONT.PROPERTIES
FOPEN SOUBOR.OTEVŘÍT
FOR PRO
FOR.CELL PRO.POLÍČKA
FORECAST FORECAST
FORMAT.AUTO AUTOMATICKÝ.FORMÁT
FORMAT.CHART FORMAT.CHART
FORMAT.CHARTTYPE FORMAT.CHARTTYPE
FORMAT.FONT FORMÁT.PÍSMO
FORMAT.LEGEND FORMÁT.LEGENDA
FORMAT.MAIN FORMÁT.HLAVNÍ.GRAF
FORMAT.MOVE PŘESUNOUT.OBJEKT
FORMAT.NUMBER FORMÁT.ČÍSLO
FORMAT.OVERLAY FORMÁT.PŘEKRYVNÝ.GRAF
FORMAT.SHAPE ZMĚNIT.MNOHOÚHELNÍK
FORMAT.SIZE VELIKOST.OBJEKTU
FORMAT.TEXT FORMÁT.TEXT
FORMULA VZOREC
FORMULA.ARRAY VZOREC.MATICE
FORMULA.CONVERT KONVERZE.ODKAZŮ
FORMULA.FILL VZOREC.VYPLNIT
FORMULA.FIND VZOREC.VYHLEDAT
FORMULA.FIND.NEXT VZOREC.VYHLEDAT.DALŠÍ
FORMULA.FIND.PREV VZOREC.VYHLEDAT.PŘEDCHOZÍ
FORMULA.GOTO VZOREC.PŘEJÍT.NA
FORMULA.REPLACE VZOREC.ZAMĚNIT
FPOS SOUBOR.POZICE
FREAD SOUBOR.ČÍST
FREADLN SOUBOR.ČÍST.ŘÁDEK
FREEZE.PANES ZMRAZIT.PODOKNA
FREQUENCY ČETNOSTI
FSIZE SOUBOR.VELIKOST
FTEST FTEST
FULL FULL
FULL.SCREEN FULL.SCREEN
FUNCTION.WIZARD FUNCTION.WIZARD
FV BUDHODNOTA
FVSCHEDULE FVSCHEDULE
FWRITE SOUBOR.ZAPSAT
FWRITELN SOUBOR.ZAPSAT.ŘÁDEK
GALLERY.3D.AREA GALERIE.3D.PLOŠNÝ
GALLERY.3D.BAR GALERIE.3D.PRUHOVÝ
GALLERY.3D.COLUMN GALERIE.3D.SLOUPCOVÝ
GALLERY.3D.LINE GALERIE.3D.SPOJNICOVÝ
GALLERY.3D.PIE GALERIE.3D.VÝSEČOVÝ
GALLERY.3D.SURFACE GALERIE.3D.POVRCHOVÝ
GALLERY.AREA GALERIE.PLOŠNÝ
GALLERY.BAR GALERIE.PRUHOVÝ
GALLERY.COLUMN GALERIE.SLOUPCOVÝ
GALLERY.CUSTOM GALLERY.CUSTOM
GALLERY.DOUGHNUT GALLERY.DOUGHNUT
GALLERY.LINE GALERIE.SPOJNICOVÝ
GALLERY.PIE GALERIE.VÝSEČOVÝ
GALLERY.RADAR GALERIE.PAPRSKOVÝ
GALLERY.SCATTER GALERIE.XY.BODOVÝ
GAMMADIST GAMMADIST
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GCD GCD
GEOMEAN GEOMEAN
GESTEP GESTEP
GET.BAR O.PRUHU.NABÍDKY
GET.CELL O.POLÍČKU
GET.CHART.ITEM O.PRVKU.GRAFU
GET.DEF JMÉNO
GET.DOCUMENT O.DOKUMENTU
GET.FORMULA O.VZORCI
GET.LINK.INFO O.PROPOJENÍ
GET.MOVIE GET.MOVIE
GET.NAME O.JMÉNU
GET.NOTE O.POZNÁMCE
GET.OBJECT O.OBJEKTU
GET.PIVOT.FIELD GET.PIVOT.FIELD
GET.PIVOT.ITEM GET.PIVOT.ITEM
GET.PIVOT.TABLE GET.PIVOT.TABLE
GET.TOOL O.NÁSTROJI
GET.TOOLBAR O.PRUHU.NÁSTROJŮ
GET.WINDOW O.OKNĚ
GET.WORKBOOK O.KNIZE
GET.WORKSPACE O.PROSTŘEDÍ2
GETPIVOTDATA ZÍSKATKONTDATA
GOAL.SEEK HLEDAT.ŘEŠENÍ
GOTO POKRAČOVAT.NA
GRIDLINES MŘÍŽKY
GROUP VYTVOŘIT.SKUPINU.OBJEKTŮ
GROWTH LOGLINTREND
HALT ZASTAVIT
HARMEAN HARMEAN
HELP NÁPOVĚDA
HEX2BIN HEX2BIN
HEX2DEC HEX2DEC
HEX2OCT HEX2OCT
HIDE SKRÝT
HIDE.DETAILS HIDE.DETAILS
HIDE.DIALOG HIDE.DIALOG
HIDE.OBJECT OBJEKT.SKRÝT
HLINE VŘÁDEK
HLOOKUP VVYHLEDAT
HOUR HODINA
HPAGE VSTRÁNKA
HSCROLL VPŘETOČIT
HYPERLINK HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ
HYPGEOMDIST HYPGEOMDIST
IF KDYŽ
IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINARY
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMCONJUGATE
IMCOS IMCOS
IMDIV IMDIV
IMEXP IMEXP
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMPOWER
IMPRODUCT IMPRODUCT
IMREAL IMREAL
IMSIN IMSIN
IMSQRT IMSQRT
IMSUB IMSUB
IMSUM IMSUM
INDEX INDEX
INDIRECT NEPŘÍMÝ.ODKAZ
INFO O.PROSTŘEDÍ
INITIATE KANÁL.OTEVŘÍT
INPUT VSTUP
INSERT VLOŽIT
INSERT.MAP.OBJECT VLOŽIT.MAPOVÝ.OBJEKT
INSERT.OBJECT VLOŽIT.OBJEKT
INSERT.PICTURE INSERT.PICTURE
INSERT.TITLE INSERT.TITLE
INSERTDATATABLE VLOŽIT.TABULKU.DAT
INT CELÁ.ČÁST
INTERCEPT INTERCEPT
INTRATE INTRATE
IPMT PLATBA.ÚROK
IRR MÍRA.VÝNOSNOSTI
ISBLANK JE.PRÁZDNÉ
ISERR JE.CHYBA
ISERROR JE.CHYBHODN
ISEVEN ISEVEN
ISLOGICAL JE.LOGHODN
ISNA JE.NEDEF
ISNONTEXT JE.NETEXT
ISNUMBER JE.ČISLO
ISODD ISODD
ISPMT ISPMT
ISREF JE.ODKAZ
ISTEXT JE.TEXT
JUSTIFY ZALOMIT
KURT KURT
LABEL.PROPERTIES LABEL.PROPERTIES
LARGE LARGE
LAST.ERROR POSLEDNÍ.CHYBA
LCM LCM
LEFT ZLEVA
LEFTB LEFTB
LEGEND LEGENDA
LEN DÉLKA
LENB LENB
LINE.PRINT VYTISKNI.123
LINEST LINREGRESE
LINK.COMBO LINK.COMBO
LINK.FORMAT LINK.FORMAT
LINKS PROPOJENÍ
LIST.NAMES PŘILEPIT.JMÉNA
LISTBOX.PROPERTIES LISTBOX.PROPERTIES
LN LN
LOG LOGZ
LOG10 LOG
LOGEST LOGLINREGRESE
LOGINV LOGINV
LOGNORMDIST LOGNORMDIST
LOOKUP VYHLEDAT
LOWER MALÁ
MACRO.OPTIONS MACRO.OPTIONS
MAIL.ADD.MAILER MAIL.ADD.MAILER
MAIL.DELETE.MAILER MAIL.DELETE.MAILER
MAIL.EDIT.MAILER MAIL.EDIT.MAILER
MAIL.FORWARD MAIL.FORWARD
MAIL.LOGOFF MAIL.LOGOFF
MAIL.LOGON MAIL.LOGON
MAIL.NEXT.LETTER MAIL.NEXT.LETTER
MAIL.REPLY MAIL.REPLY
MAIL.REPLY.ALL MAIL.REPLY.ALL
MAIL.SEND.MAILER MAILER.SEND
MAIN.CHART MAIN.CHART
MAIN.CHART.TYPE MAIN.CHART.TYPE
MATCH POZVYHLEDAT
MAX MAX
MAXA MAXA
MDETERM DETERMINANT
MDURATION MDURATION
MEDIAN MEDIAN
MENU.EDITOR MENU.EDITOR
MERGE.STYLES SDRUŽIT.STYLY
MESSAGE ZPRÁVA
MID ČÁST
MIDB MIDB
MIN MIN
MINA MINA
MINUTE MINUTA
MINVERSE INVERSE
MIRR MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI
MMULT SOUČIN.MATIC
MOD MOD
MODE MODE
MONTH MĚSÍC
MOVE MOVE
MOVE.TOOL PŘESUNOUT.NÁSTROJ
MOVIE.COMMAND MOVIE.COMMAND
MROUND MROUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
N N
NA NEDEF
NAMES JMÉNA
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST
NETWORKDAYS NETWORKDAYS
NEW NOVÝ
NEW.WINDOW NOVÉ.OKNO
NEXT DALŠÍ
NOMINAL NOMINAL
NORMDIST NORMDIST
NORMINV NORMINV
NORMSDIST NORMSDIST
NORMSINV NORMSINV
NOT NE
NOTE POZNÁMKA
NOW NYNÍ
NPER POČET.OBDOBÍ
NPV ČISTÁ.SOUČHODNOTA
NUMBERSTRING NUMBERSTRING
OBJECT.PROPERTIES OBJEKT.VLASTNOSTI
OBJECT.PROTECTION OBJEKT.OCHRANA
OCT2BIN OCT2BIN
OCT2DEC OCT2DEC
OCT2HEX OCT2HEX
ODD ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ
ODDFPRICE ODDFPRICE
ODDFYIELD ODDFYIELD
ODDLPRICE ODDLPRICE
ODDLYIELD ODDLYIELD
OFFSET POSUN
ON.DATA PŘI.DATECH
ON.DOUBLECLICK PŘI.DVOJITÉM.KLIKNUTÍ
ON.ENTRY PŘI.VLOŽENÍ
ON.KEY PŘI.KLÁVESE
ON.RECALC PŘI.PŘEPOČÍTÁVÁNÍ
ON.SHEET ON.SHEET
ON.TIME PŘI.ČASE
ON.WINDOW PŘI.OKNĚ
OPEN OTEVŘÍT
OPEN.DIALOG OPEN.DIALOG
OPEN.LINKS OTEVŘÍT.PROPOJENÍ
OPEN.TEXT OPEN.TEXT
OPTIONS.CALCULATION OPTIONS.CALCULATION
OPTIONS.CHART OPTIONS.CHART
OPTIONS.EDIT OPTIONS.EDIT
OPTIONS.GENERAL OPTIONS.GENERAL
OPTIONS.LISTS.ADD OPTIONS.LISTS.ADD
OPTIONS.LISTS.DELETE OPTIONS.LISTS.DELETE
OPTIONS.LISTS.GET OPTIONS.LISTS.GET
OPTIONS.TRANSITION OPTIONS.TRANSITION
OPTIONS.VIEW OPTIONS.VIEW
OR NEBO
OUTLINE OSNOVA
OVERLAY OVERLAY
OVERLAY.CHART.TYPE OVERLAY.CHART.TYPE
PAGE.SETUP STRÁNKA.NASTAVENÍ
PARSE ROZLOŽIT
PASTE PŘILEPIT
PASTE.LINK PŘILEPIT.A.PROPOJIT
PASTE.PICTURE PŘILEPIT.OBRÁZEK
PASTE.PICTURE.LINK PŘILEPIT.A.PROPOJIT.OBRÁZEK
PASTE.SPECIAL PŘILEPIT.ROZŠÍŘENÉ
PASTE.TOOL PŘILEPIT.NÁSTROJ
PATTERNS VZORKY
PAUSE PŘERUŠENÍ
PEARSON PEARSON
PERCENTILE PERCENTIL
PERCENTRANK PERCENTRANK
PERMUT PERMUTACE
PI PI
PIVOT.ADD.DATA PIVOT.ADD.DATA
PIVOT.ADD.FIELDS PIVOT.ADD.FIELDS
PIVOT.FIELD PIVOT.FIELD
PIVOT.FIELD.GROUP PIVOT.FIELD.GROUP
PIVOT.FIELD.PROPERTIES PIVOT.FIELD.PROPERTIES
PIVOT.FIELD.UNGROUP PIVOT.FIELD.UNGROUP
PIVOT.ITEM PIVOT.ITEM
PIVOT.ITEM.PROPERTIES PIVOT.ITEM.PROPERTIES
PIVOT.REFRESH PIVOT.REFRESH
PIVOT.SHOW.PAGES PIVOT.SHOW.PAGES
PIVOT.TABLE.WIZARD PIVOT.TABLE.WIZARD
PLACEMENT OBJEKT.UMÍSTIT
PMT PLATBA
POISSON POISSON
POKE POSLAT
POST.DOCUMENT POŠTA.DOKUMENT
POWER POWER
PPMT PLATBA.ZÁKLAD
PRECISION PŘESNOST
PREFERRED OBLÍBENÝ
PRESS.TOOL STISKNOUT.NÁSTROJ
PRICE PRICE
PRICEDISC PRICEDISC
PRICEMAT PRICEMAT
PRINT VYTISKNOUT
PRINT.PREVIEW UKÁZKA.PŘED.TISKEM
PRINTER.SETUP NASTAVENÍ.TISKÁRNY
PROB PROB
PRODUCT SOUČIN
PROMOTE PŘEDSADIT
PROPER VELKÁ2
PROTECT.DOCUMENT OCHRANA.DOKUMENTU
PROTECT.REVISIONS ZAMKNOUT.REVIZE
PUSHBUTTON.PROPERTIES PUSHBUTTON.PROPERTIES
PV SOUČHODNOTA
QUARTILE QUARTIL
QUERY.GET.DATA QUERY.GET.DATA
QUERY.REFRESH QUERY.REFRESH
QUIT KONEC
QUOTIENT QUOTIENT
RADIANS RADIANS
RAND NÁHČÍSLO
RANDBETWEEN RANDBETWEEN
RANK RANK
RATE ÚROKOVÁ.MÍRA
RECEIVED RECEIVED
REFTEXT ODKTEXT
REGISTER PŘIHLÁSIT
REGISTER.ID PŘIHLÁSIT.ID
RELREF RELODK
REMOVE.LIST.ITEM REMOVE.LIST.ITEM
REMOVE.PAGE.BREAK ODSTRANIT.KONEC.STRÁNKY
RENAME.COMMAND PŘEJMENOVAT.PŘÍKAZ
RENAME.OBJECT RENAME.OBJECT
REPLACE NAHRADIT
REPLACE.FONT REPLACE.FONT
REPLACEB NAHRADITB
REPORT.DEFINE REPORT.DEFINE
REPORT.DELETE REPORT.DELETE
REPORT.GET REPORT.GET
REPORT.PRINT REPORT.PRINT
REPT OPAKOVAT
REQUEST POŽADAVEK
RESET.TOOL OBNOVITT.NÁSTROJ
RESET.TOOLBAR OBNOVIT.PRUH.NÁSTROJŮ
RESTART ZRUŠIT.ADR.NÁVRATU
RESULT VÝSLEDEK
RESUME POKRAČOVAT
RETURN NÁVRAT
RIGHT ZPRAVA
RIGHTB RIGHTB
ROMAN ROMAN
ROUND ZAOKROUHLIT
ROUNDDOWN ROUNDDOWN
ROUNDUP ROUNDUP
ROUTE.DOCUMENT ROUTE.DOCUMENT
ROUTING.SLIP ROUTING.SLIP
ROW ŘÁDEK
ROW.HEIGHT ŘÁDEK.VÝŠKA
ROWS ŘÁDKY
RSQ RKQ
RUN SPUSTIT
SAVE ULOŽIT
SAVE.AS ULOŽIT.POD.JMÉNEM
SAVE.COPY.AS SAVE.COPY.AS
SAVE.DIALOG SAVE.DIALOG
SAVE.NEW.OBJECT NEWWAVE.SAVE.NEW.OBJECT
SAVE.TOOLBAR ULOŽIT.PRUH.NÁSTROJŮ
SAVE.WORKBOOK KNIHA.ULOŽIT
SAVE.WORKSPACE SAVE.WORKSPACE
SCALE ŠKÁLY
SCENARIO.ADD SCENARIO.ADD
SCENARIO.CELLS SCENARIO.CELLS
SCENARIO.DELETE SCENARIO.DELETE
SCENARIO.EDIT SCENARIO.EDIT
SCENARIO.GET SCENARIO.GET
SCENARIO.MERGE SCENARIO.MERGE
SCENARIO.SHOW SCENARIO.SHOW
SCENARIO.SHOW.NEXT SCENARIO.SHOW.NEXT
SCENARIO.SUMMARY SCENARIO.SUMMARY
SCROLLBAR.PROPERTIES SCROLLBAR.PROPERTIES
SEARCH HLEDAT
SEARCHB SEARCHB
SECOND SEKUNDA
SELECT VYBRAT
SELECT.ALL SELECT.ALL
SELECT.CHART SELECT.CHART
SELECT.END VYBRAT.KRAJNÍ
SELECT.LAST.CELL VYBRAT.POSLEDNÍ.POLÍČKO
SELECT.LIST.ITEM SELECT.LIST.ITEM
SELECT.PLOT.AREA VYBRAT.OBLAST.KRESLENÍ
SELECT.SPECIAL VYBRAT.ROZŠÍŘENÉ
SELECTION VÝBĚR
SEND.KEYS VYSLAT.ZNAKY
SEND.MAIL SEND.MAIL
SEND.TO.BACK PŘENÉST.DO.POZADÍ
SERIES SADA
SERIES.AXES SERIES.AXES
SERIES.ORDER SERIES.ORDER
SERIES.X SERIES.X
SERIES.Y SERIES.Y
SERIESSUM SERIESSUM
SET.CONTROL.VALUE SET.CONTROL.VALUE
SET.CRITERIA URČIT.KRITERIA
SET.DATABASE URČIT.DATABÁZI
SET.DIALOG.DEFAULT SET.DIALOG.DEFAULT
SET.DIALOG.FOCUS SET.DIALOG.FOCUS
SET.EXTRACT URČIT.EXTRAKCI
SET.LIST.ITEM SET.LIST.ITEM
SET.NAME PŘIŘADIT.JMÉNU
SET.PAGE.BREAK NASTAVIT.KONEC.STRÁNKY
SET.PREFERRED NASTAVIT.OBLÍBENÝ
SET.PRINT.AREA NASTAVIT.OBLAST.PRO.TISK
SET.PRINT.TITLES NASTAVIT.TISK.ZÁHLAVÍ
SET.UPDATE.STATUS NASTAVIT.AKTUALIZACI.PROPOJENÍ
SET.VALUE PŘIŘADIT.HODNOTU
SHARE NEWWAVE.SHARE
SHARE.NAME NEWWAVE.SHARE.NAME
SHEET.BACKGROUND POZADÍ.LISTU
SHORT.MENUS SHORT.MENUS
SHOW.ACTIVE.CELL UKÁZAT.AKTIVNÍ.POLÍČKO
SHOW.BAR UKÁZAT.PRUH.NABÍDKY
SHOW.CLIPBOARD UKÁZAT.SCHRÁNKU
SHOW.DETAIL UKÁZAT.DETAIL.OSNOVY
SHOW.DIALOG SHOW.DIALOG
SHOW.INFO UKÁZAT.INFO.OKNO
SHOW.LEVELS UKÁZAT.ÚROVNĚ.OSNOVA
SHOW.TOOLBAR UKÁZAT.PRUH.NÁSTROJŮ
SIGN SIGN
SIN SIN
SINH SINH
SIZE SIZE
SKEW SKEW
SLN ODPIS.LIN
SLOPE SLOPE
SMALL SMALL
SOLVER.ADD SOLVER.ADD
SOLVER.CHANGE SOLVER.CHANGE
SOLVER.DELETE SOLVER.DELETE
SOLVER.FINISH SOLVER.FINISH
SOLVER.GET SOLVER.GET
SOLVER.LOAD SOLVER.LOAD
SOLVER.OK SOLVER.OK
SOLVER.OPTIONS SOLVER.OPTIONS
SOLVER.RESET SOLVER.RESET
SOLVER.SAVE SOLVER.SAVE
SOLVER.SOLVE SOLVER.SOLVE
SORT SEŘADIT
SORT.SPECIAL SORT.SPECIAL
SOUND.NOTE ZVUKY.ZÁZNAM
SOUND.PLAY ZVUKY.PŘEHRÁT
SPELLING PRAVOPIS
SPELLING.CHECK PRAVOPIS.SLOVA
SPLIT ROZDĚLIT
SQRT ODMOCNINA
SQRTPI SQRTPI
STANDARD.FONT STANDARD.FONT
STANDARD.WIDTH STANDARD.WIDTH
STANDARDIZE STANDARDIZE
START START
STDEV SMODCH.VŹBĚR
STDEVA STDEVA
STDEVP SMODCH
STDEVPA STDEVPA
STEP KROKOVAT
STEYX STEYX
STYLE STYLE
SUBSTITUTE DOSADIT
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUBTOTAL.CREATE SUBTOTAL.CREATE
SUBTOTAL.REMOVE SUBTOTAL.REMOVE
SUM SUMA
SUMIF SUMIF
SUMMARY.INFO SUMMARY.INFO
SUMPRODUCT SOUČIN.SKALÁRNÍ
SUMSQ SUMA.ČTVERCŮ
SUMX2MY2 SUMX2MY2
SUMX2PY2 SUMX2PY2
SUMXMY2 SUMXMY2
SYD ODPIS.NELIN
T T
TAB.ORDER TAB.ORDER
TABLE TABELOVAT
TAN TG
TANH TGH
TBILLEQ TBILLEQ
TBILLPRICE TBILLPRICE
TBILLYIELD TBILLYIELD
TDIST TDIST
TERMINATE KANÁL.ZAVŘÍT
TEXT HODNOTA.NA.TEXT
TEXT.BOX TEXTOVÉ.POLE
TEXT.TO.COLUMNS TEXT.TO.COLUMNS
TEXTREF TEXTODK
TIME ČAS
TIMEVALUE ČASHODN
TINV TINV
TODAY DNES
TOOLS.MACRO TOOLS.MACRO
TOOLS.REVISIONS TOOLS.REVISIONS
TRACER.CLEAR TRACER.CLEAR
TRACER.DISPLAY TRACER.DISPLAY
TRACER.ERROR TRACER.ERROR
TRACER.NAVIGATE TRACER.NAVIGATE
TRANSPOSE TRANSPOZICE
TREND LINTREND
TRIM PROČISTIT
TRIMMEAN TRIMMEAN
TRUE PRAVDA
TRUNC USEKNOUT
TTEST TTEST
TYPE TYP
UNDO ZPĚT
UNGROUP ROZDĚLIT.SKUPINU.OBJEKTŮ.
UNGROUP.SHEETS UNGROUP.SHEETS
UNHIDE ZOBRAZIT
UNLOCKED.NEXT NEZAMČENÁ.DALŠÍ
UNLOCKED.PREV NEZAMČENÁ.PŘEDCHOZÍ
UNPROTECT.REVISIONS ODEMKNOUT.REVIZE
UNREGISTER ODHLÁSIT
UPDATE.LINK AKTUALIZOVAT.PROPOJENÍ
UPPER VELKÁ
USDOLLAR USDOLAR
VALUE HODNOTA
VAR VAR.VÝBĚR
VARA VARA
VARP VAR
VARPA VARPA
VBA.INSERT.FILE OB.INSERT.TEXT
VBA.MAKE.ADDIN MAKE.ADDIN
VDB ODPIS.ZA.INT
VIEW.3D ZOBRAZENÍ.3D
VIEW.DEFINE VIEW.DEFINE
VIEW.DELETE VIEW.DELETE
VIEW.GET VIEW.GET
VIEW.SHOW VIEW.SHOW
VLINE SŘÁDEK
VLOOKUP SVYHLEDAT
VOLATILE STÁLE.PŘEPOČÍTÁVANÁ
VPAGE SSTRÁNKA
VSCROLL SPŘETOČIT
WAIT ČEKAT
WEEKDAY DENTÝDNE
WEEKNUM WEEKNUM
WEIBULL WEIBULL
WHILE DOKUD
WINDOW.MAXIMIZE OKNO.MAXIMALIZACE
WINDOW.MINIMIZE OKNO.MINIMALIZACE
WINDOW.MOVE OKNO.PŘESUN
WINDOW.RESTORE OKNO.OBNOVENÍ
WINDOW.SIZE OKNO.VELIKOST
WINDOW.TITLE OKNO.TITULEK
WINDOWS OKNA
WORKBOOK.ACTIVATE KNIHA.AKTIVOVAT
WORKBOOK.ADD KNIHA.PŘIDAT
WORKBOOK.COPY KNIHA.KOPÍROVAT
WORKBOOK.DELETE WORKBOOK.DELETE
WORKBOOK.HIDE WORKBOOK.HIDE
WORKBOOK.INSERT WORKBOOK.INSERT
WORKBOOK.MOVE KNIHA.PŘESUNOUT
WORKBOOK.NAME WORKBOOK.NAME
WORKBOOK.NEW KNIHA.NOVÁ
WORKBOOK.NEXT WORKBOOK.NEXT
WORKBOOK.OPTIONS KNIHA.VOLBY
WORKBOOK.PREV WORKBOOK.PREV
WORKBOOK.PROTECT WORKBOOK.PROTECT
WORKBOOK.SCROLL WORKBOOK.SCROLL
WORKBOOK.SELECT KNIHA.VYBRAT
WORKBOOK.TAB.SPLIT WORKBOOK.TAB.SPLIT
WORKBOOK.UNHIDE WORKBOOK.UNHIDE
WORKDAY WORKDAY
WORKGROUP SKUPINA
WORKSPACE PRAC.PROSTŘEDÍ
XIRR XIRR
XNPV XNPV
YEAR ROK
YEARFRAC YEARFRAC
YIELD YIELD
YIELDDISC YIELDDISC
YIELDMAT YIELDMAT
ZOOM ZVĚTŠI.ZMENŠI
ZTEST ZTEST

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář