S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Rozvaha je přehled majetku podniku a zdrojů, ze kterého je majetek financován.

 • Na levé straně jsou aktiva. Ta si můžeme představit jako to, co firma vlastní - budovy, výrobní zařízení, peníze, zásoby, ale také třeba pohledávky za jinou firmou.
 • Na pravé straně jsou aktiva. Ta si můžeme představit jako "peníze", za které byla aktiva koupena. Jde především o to, co do podnikání vloží majitelé, a dále o úvěry.

Změny v rozvaze

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak se rozvaha mění při podnikání.

 • Podnikatel založil firmu a vložil do ní 100 000 Kč na bankovní účet.

 • Podnikatel si vzal úvěr 50 000 Kč a peníze vložil na účet. V aktivech se tedy zvýšil objem peněz na účtu a v pasivech přibyl cizí kapitál.

 • Podnikatel nakoupil na fakturu (na úvěr) zboží za 20 000 Kč. V aktivech přibylo zboží, v pasivech přibyl dluh za materiál (což je součást cizího kapitálu).

 • Podnikatel zaplatil fakturu z peněz na účtu. V aktivech se snížil objem peněz na účtu, v pasivech zmizel dluh za materiál.

 • Podnikatel prodal zboží na fakturu. V aktivech se zboží změnilo na pohledávku za zákazníkem.

 • Odběratelé zboží zaplatili fakturu. V aktivech už není pohledávka, naopak objem peněz na účtu se zvýšil.

 • Podnikatel splatil 20 000 z úvěru penězi z běžného účtu. V aktivech se snížily peníze na účtu, v pasivech se snížil cizí kapitál.

Další poznámky:

 • Celková aktiva se vždy přesně rovnají celkovým pasivum - na tom stojí celé podvojné účetnictví.
 • Rozvaha patří spolu s výkazem zisků a ztrát a výkazem o cash flow mezi nejdůležitější výkazy společnosti.
 • V rozvaze není nijak řešeno, která aktiva jsou financována kterými pasivy - neexistuje vzájemná vazba.
 • Rozvaha zachycuje stav společnosti k danému okamžiku - např. ke konci roku.
 • Pečlivou analýzou prvků rozvahy může zkušený analytik dobře poznat situaci firmy.
 • Aktiva i pasiva se nedělí jen na části uvedené zde, ale člení se mnohem podrobněji - jednak podle požadavků manažerského účetnictví, jednak podle zákonných norem (účtová osnova).
 • Ze struktury pasiv lze odhadovat finanční stabilitu firmy - čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím je firma stabilnější (toto tvrzení je samozřejmě velmi obecné). 
 • Obecně platí, že dlouhodobá aktiva (např. nemovitosti) by měla být financována dlouhodobými aktivy (dlouhodobé úvěry a vlastní kapitál). Jsou-li dlouhodobá aktiva financována krátkodobými pasivy, nevěstí to nic dobrého.
 • Mají-li aktiva poskytovat přesné informace, musí být přesně ohodnocena - to je často velmi náročné, navíc nelze ohodnocovat zcela objektivně.
 • Velikost aktiv (=velikost pasiv) neříká přímo nic o velikosti firmy.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář