Tento kurz probíhá jak online, tak prezenčně v naší učebně.
Tento kurz můžeme připravit i na míru pro Vaši firmu.

Proč je Python jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků, proč se používá ve všech oblastech vývoje a práce s daty a proč se bez něj neobejdete?

Třeba proto, že:

 • oproti jiným obdobným jazykům je jednodušší a rychleji se ho naučíte,
 • je pro něj připravená celá řada frameworků a knihoven,
 • řeší aktuální úkoly - podporuje AI nebo Big data.

Na tomhle kurzu se Python naučíte používat na praktických příkladech.

Nepotřebujete žádné vstupní znalosti, začínáme od začátku.

Ale pokud byste chtěli navázat, nabízíme rovnou i Datovou analýzu v Pythonu.

Chcete mít tento kurz o dost levněji, navíc spolu s dalšími kurzy?

Pak potřebujete náš analytický balíček

Co si z kurzu odnesete kromě znalostí?

 • Kurzy nahráváme na video. Záznam pak dostanete ke stažení (když se účastníte online i když se účastníte prezenčně.
 • Také dostanete certifikát potvrzující Vaši účast na kurzu

Téma kurzu

Úvod do Pythonu

 • Proč zrovna Python? Výhody a nevýhody Pythonu
 • Odkud stáhnout a jak nainstalovat Python
 • Ukázka interaktivního Pythonu, příklady vhodných editorů
 • Program "Hello world" v Pythonu
 • Jaké jsou proměnné a datové typy? Jak se s nimi pracuje?
 • Podmínky a cykly jako základní ingredience

Využití (standardních) knihoven

 • Výhody používání knihoven aneb proč znovu objevovat kolo
 • Příklady některých knihoven, např.
  • math,
  • datetime,
  • numpy,
  • scipy.

Zpracování dat

 • Načtení dat z různých formátů (csv, xls)
 • Vizualizace pomocí knihovny Matplotlib
 • Práce s daty s využitím knihovny Pandas (big data)

Vlastní funkce v Pythonu

 • Lokální proměnné
 • Parametry funkce, volání funkce
 • Dokumentace, ladění kódu