Aktuálně: Tento kurz je možné absolvovat jak online, tak prezenčně v naší učebně.

Řízení projektů v oblasti IT, průmyslu nebo výroby je mimořádně složitá disciplína. 

Bez podpory dobrého softwarového nástroje je to skoro nemožné. 

MS Project je jednoznačně nejrozšířenějším nástrojem pro projektové řízení a na tomto kurzu se s ním naučíte velmi dobře pracovat - od základů po hodně pokročilé techniky.

 

Téma kurzu

Základy na úvod

Úvod do řízení projektů s MS Project – jak aplikace funguje, co umí a kdy ji využít

Řízení projektů s MS Project

Základní terminologie – co je co

Nabídky, tlačítka, ovládací prvky

Nastavení aplikace

Vytváření projektu

Otevření, ukládání projektu

Příprava pro první projekt

Zásady řízení projektu

Vytváření WBS (Work Breakdown Structure)

Exporty a importy

Práce s úkoly a tvorba harmonogramu

Vytvoření harmonogramu

Řízení závislostí mezi úkoly

Různé způsoby zobrazení

Automatické vs manuální plánování

Zdroje a jejich vazba na úkoly

Pokročilejší funkce a nástroje

Sledování zdrojů na různých úrovních

Formátování výstupů a tiskových sestav

Kontingenční tabulky v Projectu

Současné řízení více projektů

Pokročilé funkce a nastavení