Informace můžete sdělovat pomocí dlooooouhých textů. 

Nebo pomocí přehledných a jasných grafických schémat. A na jejich tvorbu není lepšího nástroje než je MS Visio.

MS Visio umožňuje rychle vytvářet precizní grafická schémata. Masivně se tedy používá v řadě oborů - od projektového managementu, přes managementové a marketingové prezentace až třeba po plánování rozmístění výrobních nebo stavebních celků. 

 

Téma kurzu

Seznámení s aplikací MS Visio

 • Rozdíly mezi verzemi Standard a Professional
 • Základní vs. vývojářský režim
 • Založení výkresu a jeho správné nastavení
 • Pravítko, mřížka, vodítka
 • Záhlaví a konce stránek
 • Strany popředí a pozadí
 • Šablony

Tvorba objektů

 • Pomocí operací
 • S pomocí tužky a dalších nástrojů
 • Tvorba přes průzkumníka výkresu
 • Formátování
 • Práce s texty v objektech

Vzorníky, průzkumník výkresu

 • Založení vzorníku
 • Správný postup vkládání objektů do vzorníku
 • Správa již vytvořených vzorníků
 • Týmová práce se vzorníky
 • Vlastní vzorky výplně, čáry a konců čar
 • Styly a předlohy
 • Strany pozadí

Shape data, Shape data sets, Shape data graphics, ShapeSheet

 • Tvorba datových sad
 • Tvorba různých typů vlastností
 • Textové zobrazení vlastností obrazců
 • Podmíněné formáty
 • KPI
 • Objekty
 • Stránky

Další

 • Importy a exporty dat
 • Jednodušší makra
 • Tvorba pokročilých diagramů