Tento kurz probíhá jak online, tak prezenčně v naší učebně.

V našem kurzu Oracle Analytics – základy vizualizace se pomocí teoretického výkladu a praktických ukázek naučíme pracovat s nástrojem Oracle Analytics.

Na konci dne by každý účastník měl být schopný vytvořit vlastní dashboard.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nechtějí jen konzumovat výstupy ostatních kolegů, ale aktivně si vytvářet vlastní reporty.

Práce s nástrojem nevyžaduje znalost SQL.

Téma kurzu

Na konci dne by každý účastník měl být schopný vytvořit vlastní dashboard. Účastníci kurzu se nejdříve seznámí s uživatelským prostředím nástroje Oracle Analytics a vysvětlíme si terminologii, kterou Oracle používá, abychom všichni rozuměli diskutovaným pojmům a neztráceli se ve výkladu.

Následně si projdeme jednotlivé komponenty nástroje (Připojení, Datová sada, Pracovní Sešit), které jsou pro tvorbu dashboardu nezbytné. V komponentě – připojení si ukážeme způsoby a typy připojení k datům v Oracle Analytics.

 • Vytvoření připojení
 • Tvorba nového datasetu
 • Nahrání datových zdroju

V komponentě – datová sada nás čeká práce s čistěním a přípravou dat. Vytvoříme jednoduchý datový model se dvěma a více tabulkami, které vás naučíme vzájemně propojit.

      Příprava / transformace datového zdroje:

  • Konvertování datového typu
  • Seskupování - group
  • Rozdělování - Split
  • Spájení - Concatenate
  • Nahrazení - Replace
  • Uppercase / Lowercase
  • Trim
  • Úprava sloupce pomocí funkce
 • Nastavení přístupu k datovému zdroji Live / Automatic Caching
 • Tvorba datového modelu - relace mezi tabulkami

Po úspěšné přípravě datové sady se pustíme do samotné datové vizualizace.

Ukážeme si jednotlivé typy vizualizací, naučíme se používat filtry a podmíněné formátování. Na závěr kurzu si necháme tvorbu vlastních kalkulací a ukážeme si možnost přidání doplňkových grafů.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nechtějí jen konzumovat výstupy ostatních kolegů, ale aktivně si vytvářet vlastní reporty.

Vizualize mod:

  • Tvorba grafu a jeho možnosti nastavení
  • Filtrování celé stránky / jednotlivých grafu
  • Graf jako filtr
  • Podmíněné formátování
  • Tvorba vlastních kalkulací
  • Možnost přídání doplňkových grafu