Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří se potřebují zorientovat v programu MS Access a efektivně pracovat se svými databázemi.

Vysvětlíme si základní databázové pojmy jako:

 • tabulka,
 • dotaz,
 • primární klíč,
 • index,
 • referenční integrita.

Budete schopni pomocí vhodných dotazů z databáze vytáhnout potřebná data, ta zobrazit ve formuláři, vytisknout v přehledné sestavě či exportovat do Excelu pro další výpočty.

Téma kurzu

Základy databází a práce s tabulkami

 • Primární klíč
 • Relace
 • Editace dat
 • Vyhledávání a řazení údajů
 • Filtrování dat

Tvorba dotazů

 • Výběr polí v dotazu
 • Řazení a filtrování dat v dotazu
 • Odstranění duplicit ve výsledku dotazu
 • Výpočty v dotazech
 • Použití funkcí Accessu v dotazech

Tvorba formulářů, sestav a propojení s Excelem

 • Rychlé vytvoření formuláře pomocí průvodce
 • Nastavení vlastností formuláře
 • Rychlé vytvoření sestavy pomocí průvodce
 • Rychlý export do Excelu