Pro koho se školení hodí:

  • pracovníky controllingu a financí zodpovědné za tvorbu reportů
  • vývojáře reportů a dashboardů z oddělení IT a Business Intelligence
  • datové analytiky marketingu, obchodu, logistiky nebo back-office

Před tímto kurzem doporučujeme absolvovat úvodní kurz.

Téma kurzu

Maximální přizpůsobení reportů požadavkům uživatelů

  • správně přemýšlet a spolupracovat při návrhu reportů a dashboardů
  • definovat ukazatele, které má smysl analyzovat a vizualizovat
  • vybírat správné typy tabulek a grafů pro konkrétní situace

Pokročilejší techniky návrhů reportů

  • podporovat srovnávání dat, hledání závislostí a trendů
  • používat alternativy k často používaným, ale méně efektivním vizualizacím
  • prezentovat data ostatním